Công ty sản xuất xe gắn máy Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited (VMEPH) vừa thông báo kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại văn phòng giao dịch chủ chốt của Hongkong và sẽ là công ty Việt Nam đầu tiên phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) tại đặc khu hành chính này.