(Vietstock) - CTCP Viglacera Tiên Sơn (HNX: VIT) cho biết, kết thúc quý 4 đạt 126 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hơn 10 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, hai chỉ tiêu trên lần lượt ở mức 445 tỷ đồng và 21 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, doanh thu VIT vượt 4% và lợi nhuận cũng vượt 6%. VIT dự kiến chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%.

Với kết quả đó, VIT đặt kế hoạch doanh thu cả năm 2011 ở mức 635.6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 36 tỷ đồng. Riêng quý 1, hai chỉ tiêu trên lần lượt đạt 119.5 tỷ đồng và âm 950 triệu đồng. Sở dĩ có chỉ tiêu âm là do trong quý này, nhà máy Viglacera Tiên Sơn và Viglacera Thái Bình dừng sản xuất để bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nên ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất các tháng. Ngoài ra, trong thời gian này, VIT sẽ triển khai thực hiện đầu tư bổ sung máy mài Nano, máy mài vát cạnh, xe cấp liệu cho máy ép số 1 tại nhà máy Viglacera Tiên Sơn. Đối với nhà máy Viglacera Thái Bình, công ty sẽ đầu tư bổ sung máy phát điện dự phòng, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án đầu tư mở rộng sản xuất nâng công suất từ 1.5 triệu m2 sản phẩm/năm lên 4 triệu m2 sản phẩm/năm. VIT dự kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 14/02 và sẽ tổ chức đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 22/03.