Bằng tính năng kiểm soát Account của người dùng, hãng này đã tạo ra động lực để những nhà sản xuất các phần mềm độc lập cần phải làm cho mã nguồn của họ an toàn hơn.