Căn cứ thông báo số 2014/TB-CNVSD ngày 23/9/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIR như sau:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 01/10/2010 - Lý do và mục đích : Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 3,5%/mệnh giá (350đồng/CP) - Thời gian thanh toán: 18/10/2010 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu (số 1A Thùy Vân, P8, Tp.Vũng Tàu) từ n gày 18/10/2010 đến ngày 30/10/2010 và xuất trình chứng minh nhân dân. Theo HNX