(ATPvietnam.com) -CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán: VIP) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan với cổ đông nội bộ của Công ty.