Trong những năm qua, với sự đồng thuận, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và nhân dân, công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát triển nhanh, qua đó làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn của tỉnh.

Trong đó, ưu tiên đầu tư những công trình về giao thông, thủy lợi để vừa đảm bảo cho thúc đẩy phát triển sản xuất vừa đáp ứng yêu cầu đi lại thuận tiện cũng như vận chuyển giao thương hàng hóa của nhân dân.

Vinh Phuc tap trung nguon luc xay dung co so ha tang thiet yeu - Anh 1

90% các tuyến đường nông thôn ở Vĩnh Phúc được kiên cố hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Mạng lưới giao thông quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn đã được cứng hóa 100%. Toàn tỉnh có 24 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 353km. Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phát triển mạnh với tỷ lệ kiên cố hóa lần lượt là 90% và 55%. Đặc biệt có tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua địa phận Vĩnh Phúc với chiều dài 41km đã tạo thuận lợi rất lớn để kết nối giao thương với các tỉnh miền núi phía Bắc và vùng phụ cận.

Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư xây mới, tập trung đầu tư các công trình thuộc vùng khó khăn về nguồn nước, nâng tỷ lệ diện tích tưới chủ động từ 75% (năm 1997) lên 95% trong năm 2016. Năm 2013, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành kiên cố hóa kênh loại I, loại II; có 91% kênh loại III được kiên cố hóa vào cuối năm 2015 và phấn đầu hoàn thành 100% vào năm 2017. Hiện nay tỷ lệ tưới, tiêu trên địa bàn đạt xấp xỉ 98% tổng diện tích sản xuất nông nghiệp.

Để đạt được kết quả trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các dự án, công trình, hạng mục công trình được thẩm tra, thẩm định và phê duyệt theo đúng trình tự thủ tục quy định; quy mô đầu tư, kết cấu xây dựng các công trình phù hợp với nhu cầu phát triển và khả năng bố trí nguồn vốn. Việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch. Công tác quản lý, giám sát, nghiệm thu chất lượng công trình được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nên các công trình cơ bản đạt yêu cầu.

Quá trình đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đã từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh Vĩnh Phúc, đáp ứng nhu cầu cải thiện đời sống sản xuất, sinh hoạt và dân sinh.

Hải Âu