GD&TĐ - Xét tờ trình của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Long về việc xin chủ trương thực hiện thu tiền học buổi thứ 2, tiền tổ chức bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2016 -2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất mức thu tiền học phí buổi thứ 2 và tổ chức bán trú đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2016 - 2017:

Vinh Long: Thong nhat muc thu hoc phi buoi thu 2 - Anh 1

Việc miễn, giảm tiền học buổi thử 2 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLTBGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Về tiền thu tổ chức bán trú là khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Tiền thu tổ chức bán trú gồm: Tiền ăn, tiền chăm sóc học sinh và sinh hoạt bán trú.