Ban chủ nhiệm đề tài: “khảo sát khả năng thích nghi của tổ hợp giống cà ghép Hồng châu, Savior và EG 203 tại Vĩnh Long” do Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Vĩnh Long chủ trì thực hiện vừa phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật khuyến nông huyện Vũng Liêm cùng một số nông dân trồng cà chua của xã Trung Thành Tây - huyện Vũng Liêm tổ chức hội thảo khoa học đánh giá lại năng suất và khả năng kháng bệnh của các giống cà này sau thời gian đưa ra trồng khảo nghiệm.

Đối với cây cà chua ở đồng bằng sông Cửu Long, bệnh khảm và bệnh héo xanh (hay còn gọi là bệnh chạy dây) là hai loại bệnh nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng lớn đến năng suất và hiệu quả canh tác của bà con nông dân. Từ thực tế trên, Trung tâm đã tạo ra những tổ hợp cà chua ghép kháng được cả bệnh khảm và bệnh héo xanh, giúp bà con nông dân nâng cao hiệu quả canh tác. Đề tài đã chọn tạo các giống cà như Savior (giống đối chứng), giống cà Hồng Châu, giống cà EG195 và giống cà EG203 được ghép với giống cà chuyên dùng làm gốc ghép và đưa ra đồng ruộng trồng khảo nghiệm tại xã Trung Thành Tây - huyện Vũng Liêm. Kết quả khảo nghiệm cho thấy, 3 giống cà chua ghép là Hồng Châu, EG 195 và EG 203 phát triển khá tốt, khả năng chống được 2 loại bệnh héo xanh và bệnh khảm đạt từ 95% trở lên, năng suất bình quân đạt từ 3-4 kg/cây. Điển hình như mô hình của anh của anh Nguyễn Văn Hồng, xã Trung Thành Tây (Vũng Liêm) đã được đầu tư 1.600 cây, trồng trên diện tích 2.000 m2, sau hơn 2 tháng trồng đã thu hoạch trên 2.000 kg, tỷ lệ hao hụt 100 cây. Dự kiến từ nay đến hết vụ, mô hình của anh sẽ tiếp tục thu hoạch trên 3.000 kg nữa. Nếu trừ chi phí và công lao động, mô hình của anh sẽ có lợi nhuận trên 12 triệu đồng. Với những kết quả bước đầu của đề tài, hứa hẹn thời gian tới sẽ có thêm nhiều giống cà chua kháng bệnh tốt, cho năng suất cao, thích nghi với điều kiện địa phương, giúp bà con nông dân phát triển diện tích chuyên canh cà chua. (Sở KH&CN Vĩnh Long)