Tổng vốn đầu tư dự án hơn 43 tỷ đồng, do UBND huyện Bình Tân làm chủ đầu tư và có thời gian thực hiện từ 2011-2013.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng khu hành chính các ban ngành Trung ương, tỉnh đặt tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có quy mộ 31.651,3m2, trong khuôn viên quy hoạch chi tiết khu hành chính và dân cư của huyện với tổng kinh phí đầu tư là 43,5 tỷ đồng.

Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, nhóm C, do UBND huyện Bình Tân làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2011 - 2013.

Dự án hoàn thành sẽ hoàn chỉnh hạ tầng, tạo sự đồng bộ cho việc chuẩn bị xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan ban ngành Trung ương và tỉnh đặt trên địa bàn huyện Bình Tân.

Nguồn DVT.vn