(ĐST7) Vào lúc 5 giờ GMT (12 giờ trưa) ngày 20-2, trên bảng xếp hạng cập nhật của tổ chức New Open World (NOW) có địa chỉ: http://www.new7wonders.com, di sản Vịnh Hạ Long đã từ vị trí thứ 3 vươn lên vị trí thứ 1 trong bảng xếp...