Theo ông Ngô Hùng, Trưởng ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết: Ngày 14/4, Tổ chức Newopenworld đã tạm thời loại vịnh Hạ Long ra khỏi danh sách bầu chọn các kỳ quan thiên nhiên của thế giới.