(HNM) -Tính tới tối qua 20-2, tại trang tin của New Open World, địa  chỉ www.new7wonders,  Vịnh Hạ  Long của Việt Nam - từng hai lần được UNESCO công nhận là di sản thế giới- vẫn tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng tạm thời các ứng cử viên danh hiệu kỳ quan thiên nhiên thế giới.