Giám đốc Truyền thông của New Open World cho biết tính đến thời điểm này, Di sản văn hóa Thế giới Vịnh Hạ Long đang dẫn đầu danh sách bình chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới qua mạng.