Vịnh Hạ Long đang tạm thời bị loại khỏi danh sách bầu chọn kỳ quan thiên nhiên thế giới do tổ chức New Open World phát động. Một lý do được tổ chức này đưa ra là, một số trang web của Việt Nam đã vi phạm bản quyền khi sử dụng hình ảnh, logo, nội dung của trang web new7wonders khi chưa được phép. Các biện pháp đã được sớm đề ra để đưa vịnh Hạ Long trở lại danh sách bầu chọn.