ND- Nhà thơ Phạm Tiến Duật đã ra đi ngày 4-12, để lại niềm tiếc thương sâu sắc với đồng nghiệp và bạn đọc. Nhà thơ Vương Trọng đã có bài viết về những kỷ niệm với ông.