KTĐT - Thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) giai đoạn 2013 - 2015, đến thời điểm này, mô hình tái cơ cấu Vinatex sau cổ phần hóa (CPH) đã được xác định rõ.

Công ty mẹ - Vinatex sẽ CPH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngoài ra chỉ còn 4 DN do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ. Không chỉ tái cơ cấu vốn sở hữu, Tập đoàn cũng đang đẩy mạnh thoái vốn tại các DN đầu tư ngoài ngành, đến nay đã thoái xong 70% vốn. Dù số vốn này chỉ chiếm 2,5% tổng vốn đầu tư của Vinatex, song đơn vị quyết tâm thoái vốn ở các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và những lĩnh vực đầu tư chưa đem lại lợi nhuận.

Theo ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐTV Vinatex, nhiều khả năng đến năm 2014, Tập đoàn sẽ hoàn thành quá trình thoái vốn, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.