Những năm gần đây, VNS có mức trả cổ tức bình quân hàng năm khá đều, tổng 2 đợt khoảng 20% bằng tiền mặt.

Vinasun tra co tuc dot 1 nam 2016 voi ty le 10% - Anh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (HOSE: VNS).

Theo nội dung công bố, VNS sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 10%. (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngày 20/10/2016 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và ngày thanh toán là ngày 08/11/2016.

Trong những năm gần đây, VNS đã có mức trả cổ tức bình quân hàng năm khá đều khoảng 20% bằng tiền mặt.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu VNS tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ, đạt 2257 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận 149 tỷ đồng, giảm 6%. Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 264 tỷ đồng, VNS đã thực hiện 57% kế hoạch cả năm.