Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã có văn bản cáo lỗi thông tin kết quả khảo sát nước mắm.

VINASTAS xin loi ve ket qua khao sat nuoc mam - Anh 1

Ảnh minh họa

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam thừa nhận đã thông tin về kết quả khảo sát chưa thận trọng, rõ ràng và thống nhất khái niệm asen với thạch tín, từ đó đã tạo điều kiện cho việc đưa ra các thông tin ban đầu gây hoang mang cho người tiêu dùng và lo lắng cho các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm.

VINASTAS đã gửi tới người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm và các cơ quan quản lý lời xin lỗi về sự cố đã xảy ra.