Sau khi qua những bước kiểm nghiệm cuối cùng, VINASAT – 1 và các thiết bị giá đỡ tên lửa đã được lắp ghép và chuyển ra bãi phóng an toàn.