SGTT.Vn - Từ ngày 24.3.2011, công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tăng hỗ trợ mùa vụ cho các hộ nông dân 800 đồng/kg, tăng phí dịch vụ hỗ trợ các trạm trung chuyển 200 đồng/kg, tổng cộng tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Chính sách này áp dụng cho tất cả nông dân và tổ chức chăn nuôi bò sữa tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phụ cận. Với mức giá thu mua mới, giá sữa bò tươi nguyên liệu được Vinamilk thu mua sẽ là 13.000 đồng/kg (tăng khoảng 8,5%). Từ đầu năm 2011 đến nay, Vinamilk thực hiện ba lần điều chỉnh tăng giá mua sữa tại các tỉnh phía Bắc và hai lần ở phía Nam. Hiện nay giá sữa trung bình tại phía Nam thấp hơn phía Bắc từ 700 – 1.300 đồng/lít, dao động ở mức 11.300 – 12.000 đồng/kg.