Ngày 23/3/2012, Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Đây là đại hội thường niên nhưng có sự khác biệt so với đại hội năm trước là bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế khó khăn với ảnh hưởng dự kiến vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những năm sắp tới, Vinamilk vẫn đặt ra kế hoạch trở thành 1 trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 3 tỷ USD vào năm 2017.

Theo báo cáo tại đại hội, năm 2011, doanh thu đạt hơn 1 tỷ USD, vượt 7% so với kế hoạch, tăng 5.989 tỷ đồng so với 2010, tăng 37% so với cùng kỳ 2010. Lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với năm 2010, và vượt 18% kế hoạch được giao.

Về tài sản và nguồn vốn, tính đến cuối năm 2011, tổng tài sản của Vinamilk là 5.583 tỷ đồng, tăng 4.810 tỷ đồng (tương đương 45%) so với đầu năm; trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 3.548 tỷ đồng (60%) và tài sản dài hạn tăng 1.262 đồng (26%).

Tính đến cuối năm 2011, công ty có lượng tiền mặt là 3.597 tỷ đồng, tăng 1.378 tỷ đồng (tăng 62%) so với mức 2.219 tỷ đồng lúc đầu năm, và hoàn toàn không có nợ vay ngân hàng.

Năm 2012, trong bối cảnh kinh tế khó khăn với ảnh hưởng dự kiến vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những năm sắp tới, Vinamilk dự kiến doanh thu bình quân tăng 20%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 13%/năm trong 5 năm 2012 - 2016.

Tuy nhiên, Vinamilk vẫn đặt ra kế hoạch trở thành 1 trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 3 tỷ USD vào năm 2017.

Tại Đại hội, các cổ đông tiếp tục tín nhiệm bầu bà Mai Kiều Liên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016. Với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất (138,31%), bà Mai Kiều Liên tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinamilk.