Đại hội đồng cổ đông thường niên của CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tháng 3/2012 đã thông qua việc chi trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% mệnh giá (tương đương 4.000 đồng/CP).

Sau khi đã trích hơn 741 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông trong đợt 1 vào năm ngoái (15-9-2011), tới đây công ty này sẽ tiếp tục chi thêm hơn 1.112 tỷ đồng cho đợt chi cổ tức thứ 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Vinamilk 23/3/2012

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Vinamilk, tổng doanh thu của công ty đạt 22.071 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.218 tỷ đồng. Công ty đã trích quỹ đầu tư phát triển 14%; dự phòng tài chính 4,8%, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9,9%.

Trước kỳ vọng của các cổ đông, trong các năm tới, Vinamilk sẽ tiếp tục tập trung vào mở rộng sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới với doanh số 3 tỷ USD vào năm 2017.

Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, từ nay đến hết năm 2016, đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc đầu tư tiếp 10.275 tỷ đồng để hoàn thành các dự án mở rộng nhà máy sữa Lam Sơn, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ cho kinh doanh, xây dựng thêm các trang trại mới nâng đàn bò sữa từ 7.000 con lên 30.000 con và hoàn thiện 3 dự án lớn là Nhà máy sữa Việt Nam, nhà máy sữa Dielac II, Nhà máy sữa Đà Nẵng…

Vân Lam