Ngày 28/3/ 2008, VinaGame cùng với GameHi & CJ Internet (Hàn Quốc) đã chính thức phát hành tại Việt Nam phiên bản thử nghiệm hạn chế (Closed Beta) của trò chơi trực tuyến Biệt Đội Thần Tốc.