www.vimua.com - website thương mại điện tử của nhóm công nghệ Visky do Tập đoàn FPT bảo trợ vừa ra mắt phiên bản mới (Beta 1.2) với nhiều tính năng vượt trội (ảnh).