Ngày 30/9/2010, CTCP Y Dược phẩm Vimedimex sẽ chính thức niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM với mã VMD. Giá tham chiếu ngày niêm yết là 40.000 đồng/CP.

Công ty hiện có vốn điều lệ 81 tỷ đồng, hoạt động trên các lĩnh vực chính bao gồm kinh doanh dược phẩm, sản xuất và nuôi trồng, nghiên cứu khoa học, hợp tác liên doanh sản xuất - kinh doanh dược phẩm. Công ty đang thực hiện xây dựng dự án cao ốc văn phòng và siêu thị thuốc tại 246 Công Quỳnh, quận 1 với độ cao 14 tầng trên diện tích gần 1.000 m2. Dự án này được đầu tư với mục tiêu kinh doanh văn phòng cho thuê và giải quyết nhu cầu địa điểm kinh doanh của Công ty. Năm 2009, Công ty đạt lợi nhuận 28,9 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm nay, Vimedimex đạt doanh thu 3.545 tỷ đồng, lợi nhuận 13,4 tỷ đồng. Năm 2010, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.081 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch sau khi niêm yết sẽ tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng.