(ATPvietnam.com) -CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã chứng khoán: VIG) công bố về kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, tổng số cổ phần chào bán trong đợt này của VIG cho cán bộ công nhân viên công ty và Nhà đầu tư lớn và khách hàng thân thiết là 15 triệu cổ phần thì chỉ chào bán được 4.133.800 cổ phần, tương đương tỷ lệ phân phối thành công là 27,55%. Cụ thể, đã có 750.000 cổ phần bán cho CBCNV với giá bán là 10.500 đồng/cp trong khi đó số cổ phần chào bán nhà đầu tư lớn là 14.250.000 cổ phần với giá 12.000 đồng/cp thì chỉ bán được 3.383.800 cổ phần. Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán của VIG là 48.480.600.000 cổ phần. Sau khi phát hành được số cổ phần nói trên, vốn điều lệ của VIG tăng lên 341,333 tỷ đồng trong đó cổ đông sáng lập nắm giữ 31,19%. Hoài Nam