Trung tâm Sản xuất Thiết bị Điện tử thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel cho biết cuối năm 2012 sẽ bán ra các loại điện thoại thông minh và máy tính bảng do chính mình sản xuất, với giá thành dự kiến khoảng 4 triệu đồng. Khác với các loại máy tính bảng của nhiều thương hiệu nổi tiếng, máy tính bảng của Viettel nhắm vào thị trường ngách, cho từng đối tượng cụ thể. Chẳng hạn máy tính bảng ngành giáo dục sẽ được cài đặt những ứng dụng phù hợp.