ICTnews - Khác với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác tập trung vào hệ thống đại lý, Viettel lại phát triển hệ thống kênh phân phối trên khắp cả nước thông qua đội ngũ cộng tác viên bán hàng.

Viettel cho biết nhà mạng này hiện nay đã tạo công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho trên 22.000 lao động (chủ yếu sinh sống tại địa bàn nông thôn) tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, Campuchia và Lào. Số lượng lao động này bằng với số cán bộ nhân viên Viettel đang làm việc tại thị trường trong nước. Ở thị trường trong nước, Viettel hiện có 16.000 – 17.000 công tác viên bán hàng, còn gọi là nhân viên địa bàn (mỗi xã có một nhân viên địa bàn) trên cả nước trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông, thu cước và chăm sóc khách hàng. Ngoài khoản thu nhập do Viettel chi trả (tiền lương cứng, tiền xăng, thưởng và được hỗ trợ công cụ làm việc), nhân viên địa bàn này còn được hưởng các khoản chiết khấu từ việc kinh doanh các dịch vụ viễn thông do Viettel cung cấp. Theo Viettel, thu nhập trung bình của một nhân viên địa bàn đạt khoảng 1,7 – 1,8 triệu đồng/tháng. Mặc dù là công việc bán thời gian nhưng mức thu nhập gần bằng với thu nhập bình quân của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong nước (1,7 - 2,2 triệu đồng/tháng). Ngoài ra, những nhân viên địa bàn Viettel đủ tiêu chuẩn quy định còn được hỗ trợ 100% phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng. Chính vì thế, nhiều lao động đã coi đây là nghề nuôi sống họ và gắn bó với Viettel từ những ngày đầu cho đến nay. Tại thị trường Campuchia và Lào, Viettel cũng thực hiện chương trình xã hội hóa bán hàng nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa. Viettel có 4.000 lao động tại Campuchia và 2.000 lao động tại Lào. Với nhiều người dân Campuchia và Lào ở các vùng sâu, vùng xa thì lần đầu tiên trong cuộc đời họ được tiếp xúc với một công việc của một tổ chức và có được thu nhập ổn định hằng tháng, trung bình 60 – 65 USD/người, trong khi đó thu nhập của công nhân tại các khu công nghiệp từ 60 – 90 USD/tháng. Lê Mai