ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), giai đoạn 2012 - 2015. Công ty mẹ - Vietnam Airlines là Công ty TNHH một thành viên, được cổ phần hóa trong năm nay.

Đề án nêu rõ, Vietnam Airlines hoàn thành thoái toàn bộ vốn trong giai đoạn 2012 - 2015 tại 10 doanh nghiệp gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương (Techcombank); Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (BMI); Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS); Công ty cổ phần Nhựa cao cấp hàng không (APLACO); Công ty cổ phần Cung ứng dịch vụ hàng không (AIRSERCO); Công ty cổ phần Đầu tư hàng không; Công ty cổ phần Giao nhận kho vận hàng không (ALS); Công ty cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT); Công ty cổ phần Khách sạn hàng không (AHJSC); Cổ phiếu France Telecom. Theo đề án, Vietnam Airlines còn nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH một thành viên Kỹ thuật máy bay.

Ngân Tuyền