ANTT.VN – Theo Báo cáo tài chính mới được công bố, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2014 của Vietinbank đạt 5.480 tỷ đồng, giảm đáng kể 22% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2014 của Vietinbank chỉ bằng 78% so với cùng kỳ năm trước

Sáng hôm nay (17/11), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương -Vietinbank (HOSE: CTG) đã tiến hành công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014.

Theo đó, so với Quý III/2013, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank đã bị hụt đi tới 45%, đạt 1.607 tỷ đồng, làm cho lũy kế 9 tháng đầu năm chỉ còn 5.480 tỷ đồng, chỉ bằng xấp xỉ 78% so với cùng kỳ năm trước. Dẫu vậy, Vietinbank vẫn là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận trong số các ngân hàng thương mại.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong kỳ đạt 4.509 tỷ đồng, bằng 97,4% so với Quý III/2013. Tính chung trong 9 tháng đầu năm, giá trị khoản mục này đã giảm 5,12% xuống còn 13.229 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 9 tháng đầu năm cũng giảm 2,2%, từ mức 1.092 tỷ vào năm 2013 xuống còn 1.068 tỷ đồng.

Đặc biệt, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong 9 tháng năm nay của Vietinbank lại ghi nhận mức lỗ tới 133 đồng, trong khi, trong năm ngoái, ngân hàng này vẫn còn báo lãi tới 117 tỷ đồng.

Ngược với chứng khoán đầu tư, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lại mang lại cho nhà băng này khoản lợi nhuận lên đến 116 tỷ đồng, tăng 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động khác cũng đã giảm một nửa từ mức 544 tỷ năm ngoái xuống còn 212 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu nhập góp vốn mua cổ phần trong 3 quý đầu của năm 2014 đã giảm 8,1% xuống mức 144 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay khách hàng của Vietinbank là 1,75%

Các khoản thu nhập bị “vơi” đi không ít, song, chi phí hoạt động lại diễn biến ngược chiều từ mức 6.345 tỷ của năm 2013 lên mức 7.032 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay. Đây có thể được hiểu là nguyên nhân chính dẫn đến mức “hao” tới 22% của lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm 2014 bởi cũng theo báo cáo, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã giảm tới 6,2% so với cùng kỳ 2013 xuống chỉ còn 2.493 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính đến 30/9/2014, tổng tài sản của nhà băng này là 621 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với đầu năm và đạt 97% kế hoạch năm; trong đó, vốn chủ sở hữu đạt gần 55 nghìn tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng của ngân hàng được xếp hạng lớn nhất hệ thống về quy mô tài sản này cũng tương đối khả quan khi mà tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của Vietinbank đạt 555 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 8,5%, trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt 398 nghìn tỷ đồng; đồng thời dư nợ tín dụng tăng gần 7%, cho vay khách hàng đạt 394 nghìn tỷ đồng.

Về chất lượng nợ cho vay, trong tổng số cho vay khách hàng là gần 399 nghìn tỷ đồng thì tổng số nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 là 7 nghìn tỷ, điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ nợ xấu trong cho vay khách hàng của Vietinbank là 1,75%, trong đó nợ có khả năng mất vốn là 3,38 nghìn tỷ, chiếm 48,4% tổng số nợ xấu.

Đương kim Chủ tịch HĐQT của NH TMCP Công thương Việt Nam là ông Nguyễn Văn Thắng, người vừa được bổ nhiệm từ ngày 29/4 thay thế ông vị trí mà ông Phạm Huy Hùng đã nắm giữ nhiều năm trước đó.

N.G