TS. Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank nói về kế hoạch IPO của ngân hàng này...