Sau khi giao dịch được thực hiện, VietinBank Capital đã giảm tỷ lệ sở hữu tại GEX từ 5,16% (8 triệu cổ phiếu) xuống còn 2,58% (4 triệu cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn của GEX kể từ 14/11/2016.

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã bán 4 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (mã GEX - HNX).

Sau khi giao dịch được thực hiện, VietinBank Capital đã giảm tỷ lệ sở hữu tại GEX từ 5,16% (8 triệu cổ phiếu) xuống còn 2,58% (4 triệu cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn của GEX kể từ 14/11/2016.

Được biết, quỹ đầu tư do VietinBank Capital quản lý là Quỹ đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF) cũng đang nắm giữ 500 nghìn cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,32% lượng cổ phiếu GEX lưu hành.

Như vậy, VietinBank Capital và VVDIF đang nắm giữ tổng cộng 4,5 triệu cổ phiếu GEX (tỷ lệ 2,9%).

VietinBank Capital da ban 4 trieu co phieu GEX - Anh 1