VietinBank vừa công bố báo cáo kinh doanh 9 tháng năm 2014 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 5.480 tỷ đồng...

Tính đến 30/9/2014, tổng tài sản của VietinBank đạt 621 nghìn tỷ đồng.

Ngày 17/11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương -VietinBank (mã CTG - HOSE) đã công bố báo cáo kinh doanh 9 tháng năm 2014 với mức lợi nhuận trước thuế đạt 5.480 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến 30/9/2014, tổng tài sản đạt 621 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7% so với cuối năm 2013 và đạt 97% kế hoạch; nguồn vốn huy động đạt 555 nghìn tỷ đồng - tăng trưởng 8,5%; dư nợ tín dụng tăng gần 7%.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của VietinBank đạt 5.480 tỷ đồng, dẫn đầu về lợi nhuận so với các ngân hàng thương mại.

VietinBank cho biết đã thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, tăng cường thu hồi và xử lý nợ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức 1,42% tính đến 30/9/2014.

Hiện tại, vốn chủ sở hữu ngân hàng đạt gần 55 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ lớn nhất hệ thống với mức 37,2 nghìn tỷ đồng. VietinBank có cơ cấu cổ đông đa dạng với sự tham gia của 2 đối tác chiến lược nước ngoài là Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) và IFC.