TT - Hôm nay (6-12), Vietcombank sẽ chuyển đến nhà đầu tư bản công bố thông tin (CBTT) cho đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng.