Ngày 28.8, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) cho biết Vietcombank và đối tác nước ngoài sẽ thực hiện ký biên bản ghi nhớ vào ngày 29.8 tại Singapore về việc Vietcombank bán khoảng 10% cổ phần cho đối tác.

Theo như kế hoạch, năm 2016 Vietcombank có 2 đợt tăng vốn, đợt đầu phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35% cho cổ đông hiện hữu, tương đương với 9.327 tỉ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 35.977 tỉ đồng. Đợt thứ 2 phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Ông Nghiêm Xuân Thành cho biết phía đối tác nước ngoài sẽ chào giá và Chính phủ sẽ quyết định mức giá.

Giá giao dịch cổ phiếu Vietcombank vào cuối tuần qua ở mức 57.500 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp lượng cổ phiếu bán cho nhà đầu tư nước ngoài hơn ½ giá thị trường hiện nay sẽ thu về cho nhà nước hơn 10.000 tỉ đồng.

Vào cuối tuần qua, Vietcombank cũng đã công bố ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và lấy ý kiến cổ đông về việc lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào.

T.Xuân