Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết trong Đại hội Cổ đông 2012 tổ chức vào ngày 2.4, ngân hàng này sẽ trình Đại hội kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế trị giá lên đến 1 tỉ USD, với thời hạn dài nhất là 10 năm và lãi suất sẽ tùy thuộc vào thời điểm phát hành. Cũng theo ngân hàng này, trong thời gian qua, việc huy động vốn ngoại tệ từ nền kinh tế đã bị tác động tiêu cực do quy định trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước ở mức thấp, trong khi nhu cầu tín dụng ngoại tệ không suy giảm. Do đó, việc huy động nguồn vốn ngoại tệ dài hạn và ổn định thông qua phát hành trái phiếu quốc tế là định hướng kinh doanh cần thiết. Hiện tại huy động vốn ngoại tệ của Vietcombank chiếm 30% tổng huy động từ nền kinh tế, tín dụng ngoại tệ chiếm 32,4% tổng dư nợ tín dụng, tỉ lệ tín dụng ngoại tệ/huy động vốn ngoại tệ đạt 83,8%.