Ngày 26/4 tới, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức tiến hành đại hội cổ đông lần thứ nhất...