ND - Nhìn lại 45 năm trưởng thành và phát triển, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có những đóng góp không nhỏ cả trong thời kỳ kháng chiến chống xâm lược Mỹ và xây dựng đất nước ngày nay.