Chiều 5.12, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã công bố thông tin chính thức về tình hình hoạt động, kế hoạch bán cổ phần ra công chúng.