(VietNamNet) - Vietcombank rất muốn một quyết định IPO sớm vì chuyện cổ phần hóa Vietcombank đã được chờ đợi quá lâu và không nên để nhà đầu tư và thị trường chỉ nghe lời hứa mãi mà chưa thành hiện thực.