QĐND Online-Ngày 31-1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống ngày Thủy sản (1-4)...