Sáng 22/11, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo quốc tế “Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia” với chuyên gia đến từ Hàn Quốc.

Tại hội thảo, TS Nguyễn Đức Hoàng - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - cho biết, với sự cố vấn của các chuyên gia Hàn Quốc, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống đánh giá công nghệ Việt Nam VTRS với 23 chỉ số, tương đương với mô hình của Hàn Quốc năm 2005.

Viet Nam xay dung he thong danh gia va bao lanh cong nghe - Anh 1

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NV

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh nhận định: “Đánh giá công nghệ là công cụ quan trọng để hỗ trợ hoạt động chuyển giao, bảo lãnh công nghệ, bảo lãnh vay vốn, qua đó giúp các tổ chức doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ. Hệ thống được xây dựng dựa trên mô hình được áp dụng tại Hàn Quốc và được điều chỉnh thông qua các đánh giá phù hợp với điều kiện nước ta. Đây là vấn đề mới nên việc triển khai đánh giá có hiệu quả, học tập kinh nghiệm thực tiễn của nước ngoài là cần thiết”.

Nói về hệ thống đánh giá công nghệ được xây dựng cho Việt Nam, TS Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ thêm, về cấu trúc, hệ thống có 3 thành phần chính là năng lực quản lý (của CEO, nhà quản lý và môi trường phát triển công nghệ), đánh giá công nghệ (thông tin phát triển công nghệ, tính hoàn thiện và khả năng phát triển, vòng đời và sự phát triển), tính khả thi trong kinh doanh (tính thị trường, năng lực sản xuất và dự báo lợi nhuận).

Ông Hoàng Văn Phong - phái viên tư vấn của Thủ tướng về lĩnh vực KH&CN, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia - khẳng định, từ những tiêu chí trên, quỹ sẽ căn cứ lựa chọn và thực hiện các đề tài, dự án để hỗ trợ với mục đích giúp các viện, nhà khoa học và doanh nghiệp phối hợp với nhau, thực hiện tốt vai trò sản xuất kinh doanh, phục vụ sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh kỳ vọng: “VTRS sẽ là công cụ hữu ích, cung cấp phương pháp, tiêu chí đánh giá công nghệ cho các tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ cũng như các tổ chức tài trợ đổi mới công nghệ. Việc đánh giá công nghệ giúp nhận diện các doanh nghiệp có tiềm năng về đổi mới sáng tạo, làm cở sở chứng nhận, bảo lãnh công nghệ”.

Ngọc Vũ