Đề án tổ chức cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt, nhưng đơn vị đăng cai...