Việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc (PGCM) là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc...