Sáng 14-7-2010, tại cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Hà Giang, Việt Nam) và cửa khẩu Thiên Bảo (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã diễn ra Lễ tuyên bố Nghị định thư, phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc chính thức có hiệu lực.Các văn kiện này sẽ thay thế Công ước Pháp - Thanh 1887 và 1895 cũng như Hiệp định tạm thời về giải quyết các công việc trên vùng biên giới Việt - Trung ký giữa Chính phủ hai nước năm 1991.

Tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam và ông Trương Chí Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Trung Quốc đã đánh giá cao việc đưa ba văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc vào cuộc sống, chính thức khép lại quá trình giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong 36 năm qua. Sự kiện này ghi thêm một mốc son mới trong lịch sử quan hệ Việt – Trung, tạo tiền đề cho việc xây dựng đường biên giới Việt – Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định, lâu dài, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới. Sau Lễ tuyên bố, hai bên đã tiến hành hội đàm tại Thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang - Việt Nam để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện 3 văn kiện nói trên. Theo đó, hai bên nhất trí thành lập Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, cử Đại diện biên giới, thiết lập cơ chế liên lạc quản lý Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu giữa hai nước... Trả lời báo chí nhân sự kiện này, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn cho biết, các văn kiện trên đã quy định rõ những nội dung công việc cụ thể của các ngành chức năng trong việc quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Về những việc hai nước Việt – Trung cần phải triển khai trong thời gian tới nhằm quản lý đường biên giới mới một cách hiệu quả, ông Hồ Xuân Sơn cho biết, hai bên cùng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cư dân vùng biên giới hai nước tôn trọng đường biên giới mới, nâng cao ý thức của cư dân biên giới hai nước trong việc bảo vệ đường biên, mốc giới mới. Hai bên tích cực thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định về quy chế tự do đi lại của tàu thuyền ở khu vực cửa sông Bắc Luân và Hiệp định hợp tác khai thác tiềm năng du lịch thác Bản Giốc. Các ngành và địa phương hai bên biên giới sẽ khẩn trương tiến hành trao đổi về kế hoạch tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác giữa các khu vực biên giới hai nước, trong đó có việc thiết lập các khu kinh tế xuyên biên giới trên vùng biên giới hai nước. Lê Tuấn