Hội nghị Đất ngập nước châu Á lần thứ tư được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến 25-6. Chủ đề hội nghị năm nay là Đất ngập nước - Trái tim của châu Á nhằm nêu bật tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với đời sống người dân.