Giadinh.net - Năm Du lịch Cần Thơ 2008 với chủ đề: “Miệt vườn sông nước Cửu Long” dự kiến ...