Tại Tọa đàm Đối thoại Chính sách Kinh tế Vĩ mô do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VERP) tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Giám đốc VEPR, cho biết tiết kiệm của Việt Nam vào khoảng 35% của tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, tổng đầu tư/GDP giai đoạn từ 2006-2011 lại quá lớn, trung bình trên 40%. Theo ông, sở dĩ đầu tư của Việt Nam luôn ở mức cao là do mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam dựa trên mở rộng đầu tư nhưng chất lượng đầu tư ngày càng giảm, năng suất kinh tế không cải thiện. Trong bối cảnh đó để giữ được tăng trưởng, Việt Nam phải đẩy mạnh đầu tư, khoảng cách giữa đầu tư-tiết kiệm vì thế mà ngày một cách xa nhau.