HTML clipboard Việt Nam vẫn tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bất chấp những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, và "tin tưởng rằng, một dân tộc anh hùng đã từng chiến đấu thắng lợi vẻ vang thì hôm nay cũng đủ bản lĩnh và trí tuệ để xây dựng đất nước giàu mạnh."

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh điều này tại buổi họp mặt truyền thống của Câu lạc bộ truyền thống Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, tổ chức ngày 28/11 tại Khu di tích lịch sử Ban an ninh Miền (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Chủ tịch nước đã hồi tưởng lại những ngày tháng đầy gian khó nhưng thật anh hùng của quân và dân miền Nam, khẳng định căn cứ Trung ương Cục miền Nam là một biểu tượng rất đáng tự hào của quân dân miền Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, chống Mỹ cứu nước. Ở căn cứ này, với nhiệt tình của tuổi trẻ, lòng yêu nước nồng nàn, bất chấp những hy sinh mất mát, các đoàn viên-thanh niên luôn đảm bảo phục vụ cho sự chỉ đạo của Trung ương Cục trên khắp miền Nam, đảm bảo 3 thứ quân, 3 vùng chiến lược, 3 mũi giáp công. Căn cứ Trung ương Cục miền Nam được coi là Thủ đô kháng chiến của cách mạng miền Nam. Ông Nguyễn Hữu Châu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã ôn lại truyền thống hào hùng của các chiến sĩ trẻ đã từng sinh hoạt, chiến đấu, hy sinh ở các đoàn bộ của 24 cơ quan thuộc Trung ương Cục miền Nam thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lúc đó một trong những người lãnh đạo xuất sắc phong trào Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết./. (TTXVN/Vietnam+)