Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về phát triển bền vững (Rio+20), tổ chức tại Brazil từ ngày 20-22/6.

Với chủ đề "Hướng thế giới đến phát triển kinh tế xanh", tại Hội nghị Rio+20, các cuộc thảo luận chính thức tập trung vào hai vấn đề là xây dựng một nền kinh tế xanh bền vững và tăng số người thoát khỏi đói nghèo và biện pháp cải thiện sự hợp tác quốc tế cho phát triển bền vững.

Rio+20 là hội nghị được tổ chức 10 năm một lần. Năm 1992 có tên là Hội nghị thượng đỉnh Trái Đất. Gần đây nhất Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững diễn ra năm 2002.

T.N